© All rights reserved
RUS

MANI FOLDER 3, 1982

COMPILED BY E. ELAGINA, I. MAKAREVICH

 

 

1. N. Alexeev
2. Yu. Albert
3. Yu. Albert – N. Stolpovskaya
4. E. Bulatov
5. O. Vasiliev
6. E. Gorokhovsky
7. B. Groys
8. House. (A. Zhigalov)
9. V. Zakharov
10. V. Zakharov – I. Luts
11. F. Infante
12. I. Kabakov
13. G. Kizevalter
14. N. Kozlov – L. Tishkov
15. V. Kokorev
16. Collective Actions [KD] Group
17. A. Kuz’kin
18. R. Lebedev
19. I. Makarevich
20. Mukhomor [Toadstool] Group
21. V. Nekrasov
22. B. Orlov
23. L. Rubinstein
24. V. Skersis
25. V. Skersis – V. Zakharov
26. S. Sokhranskaya
27. N. Stolpovskaya – V. Zakharov
28. I. Chuykov
29. S. Shablavin
30. Y. Shiffers
31. E. Shteinberg
32. S. Shcherbakov
33. A. Yulikov
34. V. Yankilevsky
35. M. Kern (Czechoslovakia)

 

Translator: Ksenya Gurshtein